Sağlık

Alternatif Tıp Kanser Hastalarının Ölüm Riskini Artırıyor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Bilimdeki tüm ilerlemelere karşın, gerek kanser hastalarının gerekse yakınlarının standart tedaviler yerine alternatif yöntemlere ilgisi birtakım reklamların etkisiyle giderek artıyor. Modern tıp yöntemleri ile alternatif tıp yöntemlerini doğrudan karşılaştıracak çalışmaların tasarımları çok ciddi etik sorunlara yol açabileceği için maalesef bu konuda elimizdeki bilimsel kanıtlar çok yetersiz. Ayrıca kliniklerde birçok hasta son derece tehlikeli olmasına rağmen hekimlerden habersiz olarak kendilerine verilen standart tedavilerle beraber o yöntemleri de kullandığı için sadece alternatif yöntemleri kullanan bir karşılaştırma çalışması tasarlamak da çok zor. Tüm bu zorluklara karşın nihayet Dr. James B. Yu ve arkadaşları ABD Ulusal Kanser Veri Tabanı’nı kullanarak standart tedavileri reddeden 280 kanser hastasının ve standart tedavi gören 560 kanser hastasının verilerini karşılaştırdı.

Yale Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir klinik çalışmada, şifa sağlanabilecek kanser türlerinde etkinliği kanıtlanmış modern tıbbın sunduğu tedavileri hiç kullanmayıp onların yerine alternatif yöntemleri tercih eden hastaların ölüm riskinin çok daha fazla olduğu ilk kez kanıtlandı.

Tüm dünyada en sık görülen kanser türleri olan meme, akciğer, prostat ve kolorektal kanserli hastalar bu çalışma kapsamına alındı. 2004-2013 yılları arasında tanı alan bu hastalardan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi ret ederek alternatif yöntemleri kullananların ölüm riskinin daha fazla olduğu net olarak ortaya kondu. Tüm grupta standart tedavi kullanan bireylerin 5 yıllık genel sağkalım oranları %78 iken alternatif yöntemleri tercih eden bireylerde bu oran sadece %54 olarak saptandı. Ayrıca kanser türlerine göre bakıldı- ğında da; meme kanserlerinde standart yöntemlerle 5 yıllık sağkalım oranı %87 alternatif yöntemlerle %58, akciğer kanserinde aynı oran %41’e karşılık %20, kolorektal kanserde ise %88’e karşın sadece %33 gibi inanılmaz düşük düzeyde bulundu. Yani standart yöntemlerle 5 yıl içerisinde alternatif yöntemle %80’in üzerinde sağkalım elde edebildiğimiz kanser türlerinde alternatif yöntemler dramatik bir şekilde hastalarımızın hem umutlarını hem de hayatlarını söndürüyor. Bu araştırmada vurgulanması gereken önemli nokta alternatif olarak kastettiğimiz etkinliği kanıtlanmamış yöntemler olup, geçtiğimiz sayılarımızda tanımlarını vermiş olduğumuz tamamlayıcı veya entegre tıp yöntemleri değildir.

 

Kanser Hakkında Kısa Kısa :

• 2015 yılında tüm dünyada yaklaşık 17,5 milyon kanser olgusu ve yaklaşık 8,7 milyon kansere bağlı ölüm bildirildi.

• 2005-2015 yılları arasında kanser vakalarındaki artış %33!

• Küresel olarak, kanser olma ihtimalinin erkeklerde 3’te 1 kadınlarda 4’te 1 olduğu tahmin ediliyor.

• Erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseri. Onun ardından akciğer kanseri geliyor.

• Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Kansere bağlı ölümlerde de meme kanseri yine ilk sırada yer alıyor.

 

 

 

Yorum yapın