Sağlık

Hava Kirliliği Solunum Yolu Mikroflorasını Etkiliyor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Vücudumuzun hemen hemen her bölgesini mikroorganizmalarla paylaşıyoruz. Vücudumuzdaki bu doğal mikroorganizma nüfusu mikroflora olarak adlandırılıyor. Özellikle sindirim sistemimizde bulunan mikroflora en popüler mikroorganizma topluluğu. Son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında mikroflora sağlığının vücut sağlığımız için önemi ve gerekliliği daha iyi anlaşılmaya başlandı. Yeni bir çalışmada bu defa solunum yollarında bulunan  mikroorganizma toplulukları ile hava kirliliğinin olumsuz etkileri arasında bir bağlantı kuruldu.

Hava kirliliği başta kalp ve damar hastalıkları hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve felç gibi sağlık problemleri yaşama riskini anlamlı bir seviyede arttırdığı pek çok araştırma tarafından gösterildi. Ancak bu bağlantının neye dayandığı tam olarak ortaya konulamadı.

İtalya Milan Üniversitesi’nden Jacopo Mariani ve çalışma ekibi bu bağlantının  olası nedenlerinden birini araştırmak amacıyla Milano ve yakınında yaşayan 40 kişiyi bu çalışmaya dahil etti. 40 gönüllünün burun mukozasından örnekler alarak hava kirliliğinin burun mukozasında bulunan bakterileri etkileyip etkilemediğini anlamaya ve kanıtlamaya çalıştı. Alınan bu örneklerin incelenmesi ile J. Mariani ve ekibi solunum yollarında bulunan bakterileri belirlemek amacıyla DNA sıra analizleri kullandı.

Çalışmanın devamında  bakteri kompozisyonunu deneklerin yaşadığı bölgelerde ve yakınındaki izleme istasyonlarında ölçülen hava kirliliği seviyeleri ile karşılaştırıldı.

Çalışmaya katılan deneklerden alınan örneklerin alınma tarihinden 3 gün öncesine ait havadaki partikül düzeyinin daha yoğun olduğu kısacası  hava kirliliğinin çok daha fazla olduğu belirlenen yerlerde yaşayan kişilerin burunlarından alınan örneklerdeki bakteri çeşitliliği daha düşük çıktı. Buna karşılık hava kirliliğinin düşük olduğu yerlerdeki bireylerin solunum yollarından alınan örneklerdeki bakteri çeşitliliği daha yüksek bulundu.

Bunun hava kirliliği ile sağlıklı insanlardaki solunum yolu mikropları arasında bağlantı kuran ilk araştırma olduğunu söyleyen Mariani, bu konunun daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünüyor.

Mikroflora değişikliğinin veya çeşitliliğinin azalmasının bir çok hastalığa davetiye çıkardığını bildiğimize göre italyan akedemisyen J. Mariani’ ye katılmamak mümkün değil. Hava kirliliği, insan sağlığını ve neslini ciddi manada tehdit eden ve bizim yarattığımız bir problem.

Yorum yapın